top of page

จองสนาม

เราต้องการทำให้การจองสนามของคุณราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่าง และพบประสบการณ์ใหม่กับแบงคอก พาเดล

ขั้นตอนที่1: ดาวน์โหลดแอพMatchi

 • ไปยังApp Store หรือ Google Play

 • ค้นหา Matchi

 • ดาวน์โหลดแอพMatchi

 • สร้างโปรไพล์ด้วยชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และบัตรเครดิต

Tennis Ball.png
Tennis Ball.png
Tennis Ball.png
Matchi Mockup.png
Matchi Mockup (1).png
Matchi Book.png
Tennis Ball.png

ขั้นตอนที่2: จอง

 • เข้าไปยังแอพMatchiที่ท่านได้ดาว์นโหลดไว้

 • ค้านหาBangkok Padel

 • เลื่อกวัน เวลา สนามที่ต้องการเล่น

 • Book your preferred date/day, time and court you want to play – and invite friends and family or other players to join!

 • อยากได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยการสมัครสมาชิก? คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนการเป็นสมาชิก

ขั้นตอนที่3: จ่าย

 • เมื่อคุณเลื่อกวัน เวลา สนามที่ต้องการเล่นเรียบร้อยแล้ว - กด Pay และยืนยันการชำระเงิน

 • เมื่อชำระเงินเรียบร้อย คุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการจองสนาม

 • การยกเลิกสนามสามารถยกเลิกได้ก่อน 12ชั่วโมงของชั่วโมงการจอง จะได้รับการคืนเงิน100%

Tennis Ball.png
Tennis Ball.png
Tennis Ball.png
7.png
Matchi Macbook.png

ทำการจองผ่าคอมพิวเตอร์?

ต้องการจองจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่? ไม่ต้องกังวล เป็นไปได้!

bottom of page